Audyt informatyczny

Audyt informatyczny – analiza istniejącego środowiska

Kiedy współpracujesz z audytorem IT, będzie on pracował nad szczegółowym zrozumieniem Twojego biznesu. Audyt IT obejmuje przegląd aktualnej struktury organizacyjnej IT Twojej firmy, polityk IT i procedur IT (w tym powiązanej dokumentacji). Poszukaj mocnych stron i zidentyfikuj wszelkie słabości. Mogą nawet obserwować Twoje procesy i rozmawiać bezpośrednio z kierownictwem i personelem IT. Ma to na celu zapewnienie, że będą mogli ocenić Twoje procesy, systemy i infrastrukturę IT zarówno z wewnętrznego, jak i zewnętrznego punktu widzenia.

Umiejętność podkreślenia wszelkich zagrożeń

Audytorzy Virtline będą pracować nad zbadaniem i wyczuciem wszystkich aspektów. Wynik, który wskaże, które obszary wymagają dalszych działań lub audytu. Oczywiście zwróci to uwagę na wszelkie zagrożenia dla firmy, czy to związane z danymi, systemem, zgodnością czy procesami. Na tym etapie wyjaśnią, czym są te zagrożenia i jak mogą wpłynąć na Twój biznes. Zidentyfikuj zasoby potrzebne do ograniczenia ryzyka

Na koniec audytor IT pomoże Ci w identyfikacji zasobów lub rozwiązań wymaganych do złagodzenia któregokolwiek z tych zagrożeń i zapewnienia, że ​​wszystko jest odpowiednie do celu. Jak również te, które mogą uchronić Twój biznes przed przyszłymi zagrożeniami. W wielu przypadkach audytorzy IT zidentyfikują sprzęt, oprogramowanie i procesy, które nie tylko ochronią Twoją firmę, ale sprawią, że będzie ona bardziej skalowalna, wydajna i rentowna.

Znaczenie audytów IT

Audyty IT chronią jednocześnie Twoją firmę, pracowników i infrastrukturę. Skuteczny audyt IT będzie wykorzystywał strategiczną analizę IT i ocenę eksperta IT.

Oczywiste jest, że wielu właścicieli firm i menedżerów IT nie traktuje poważnie audytu IT. Oczywiście wszystkie firmy wymagają różnych strategii w oparciu o ich zasoby i cele. Jednak to od właścicieli firm i menedżerów zależy, czy ich firma, pracownicy i infrastruktura pozostaną bezpieczne. Oprócz ochrony danych klientów i przestrzegania przepisów, takich jak RODO.

Jeśli Twoja firma nie jest pewna, jak przeprowadzić audyt, skontaktuj się z ekspertami, którzy mogą Cię poprowadzić lub przeprowadzić dla Ciebie audyt IT. Oczywiście dla przejrzystości zalecamy przeprowadzanie audytów zewnętrznych. Często zewnętrzny audytor IT ma obiektywizm, który może bezpośrednio przynieść korzyści Twojej firmie i zmniejszyć liczbę błędów.