adwokat karnista Warszawa

Czym zajmuje się adwokat karnista? Warszawa 

Z obrońcą w sprawach karnych może kontaktować się bezpośrednio oskarżony lub może mu przydzielić sprawę sąd. Wielu obrońców w sprawach karnych to obrońcy z urzędu, opłacani przez biuro obrońcy z urzędu. Są wyznaczani przez sądy lokalne, stanowe lub federalne. Inni obrońcy w sprawach karnych są zatrudniani przez firmy prywatne. Niektórzy obrońcy w sprawach karnych mają niezależne biuro prawne, które sami obsługują. Obrońcy z urzędu zwykle otrzymują niższe wynagrodzenie niż prywatni adwokaci, a także mają większą liczbę spraw ze względu na proces skierowania i wynagrodzenie pochodzące od osób innych niż oskarżeni. W niektórych przypadkach sąd może wyznaczyć prywatnego adwokata do podjęcia konkretnej sprawy.

Wywiad na temat sprawy

Gdy obrońca w sprawach karnych adk-kancelaria.pl ma możliwość osobistego spotkania się z klientem, powinien postarać się uzyskać jak najwięcej szczegółów dotyczących sprawy. Zadając konkretne pytania dotyczące sprawy, może dowiedzieć się o możliwych liniach obrony oraz mocnych i słabych stronach sprawy. Wymaga to starannego i dokładnego przesłuchania oskarżonego.

Śledztwo w sprawie

Oprócz zadawania oskarżonemu konkretnych pytań dotyczących sprawy, musi on dalej badać sprawę, aby ustalić wszelkie możliwe drogi uniewinnienia oskarżonego. Często obejmuje to przesłuchanie policji w sprawie procedur, które zastosowali w związku ze sprawą. Może to również obejmować rozmowę ze świadkami, którzy posiadają informacje o sprawie i zbieranie informacji o sprawie. Wszystkie te informacje są wykorzystywane do próby zbudowania silnej obrony w sprawie. Jeżeli w sprawie powołuje się biegłego, obrońca w sprawach karnych może go przesłuchać w sprawie zeznań, jakie może złożyć, oraz dowodów, które mogą zostać przedstawione w sprawie.

Adwokat w sprawach karnych ma prawo rozpatrzyć sprawę prokuratury przed skierowaniem jej do ławy przysięgłych. To pozwala mu znaleźć luki w sprawie przeciwko oskarżonemu i spróbować znaleźć dowody, które mogą obalić zarzuty prokuratora, takie jak wynajęcie niezależnego laboratorium lub biegłego do zbadania dowodów w sprawie.

Analiza dowodów

Analiza dowodów przeciwko oskarżonemu w sprawach karnych wymaga od obrońcy w sprawach karnych dokładnego przestudiowania faktów i teorii sprawy. On lub ona może mieć dowody niezależnie przetestowane. Dodatkowo może zbadać dowody w celu ustalenia, czy istnieją jakiekolwiek teorie prawne, które działają przeciwko przekonaniu jego klienta.