Najlepsze przedszkole Kraków

Najlepsze przedszkole Kraków – jak wybrać opiekę nad dzieckiem? 

Opiekunki do dzieci są zarejestrowanymi zawodowymi dziennymi opiekunami, którzy opiekują się dziećmi we własnych domach. Oferują elastyczną usługę, opiekując się dziećmi w wieku od urodzenia do szesnastu lat. Mogą opiekować się maksymalnie sześcioma dziećmi w wieku od urodzenia do ośmiu lat (w tym własnym). Mogą mieć więcej dzieci, jeśli współpracują z innymi opiekunkami lub asystentami. Oferowana usługa jest dostosowana do potrzeb każdej rodziny, a wiele opiekunek zapewnia opiekę wieczorową, weekendową i szkolną. Wszystkie opiekunki do dzieci przejdą szkolenie obejmujące udzielanie pierwszej pomocy pediatrycznej.

Rodzaje opiekunów i placówek

Niania to opiekunki, które opiekują się dziećmi w domu rodzinnym. Mogą wpasować się w nietypowe godziny i schematy pracy. Mogą zarejestrować w rejestrze dobrowolnym, aby umożliwić rodzinom skorzystanie z ulg podatkowych. Nie jest to jednak obowiązkowe.

Najlepsze przedszkole Kraków może opiekować się dziećmi w wieku od urodzenia do pięciu lat i zazwyczaj oferują opiekę dzienną w godzinach od 8:00 do 18:00 przez większą część roku. Wszystkie żłobki będą zarejestrowane i regularnie kontrolowane. Raporty z inspekcji można przeglądać w Internecie. Mogą one być prowadzone przez osoby prywatne, grupy społeczne, organizacje Montessori, firmy komercyjne lub pracodawców.

Prywatne przedszkola (inaczej prywatne niezależne szkoły) są własnością prywatną i mogą oferować sesyjną lub całodzienną opiekę dzieciom w wieku od dwóch do pięciu lat. Niektóre szkoły mogą oferować określone podejście edukacyjne, mogą działać tylko w czasie semestru lub mogą być otwarte przez cały rok. Mogą być zarejestrowane lub nie.

Przedszkola oferują miejsca edukacji w pełnym i niepełnym wymiarze godzin, zazwyczaj między godzinami szkolnymi. Są przydzieleni do szkół podstawowych. Dziecko może uczęszczać przez cały lub pół dnia. Przedszkola mogą również oferować opiekę po lekcjach (patrz kluby pozaszkolne).

Przedszkola i grupy zabaw oferują opiekę nad dziećmi w ich lokalnej społeczności w formie sesji porannej lub popołudniowej lub w formie sesji rozszerzonych obejmujących lunch. Często są prowadzone przez grupy wolontariackie, ale mogą być również prowadzone przez osoby prywatne. Opiekują się dziećmi w wieku od dwóch do pięciu lat i są zazwyczaj otwarte w czasie semestru. Różnią się od żłobków tym, że oferują opiekę sesyjną i przyjmują dzieci od drugiego roku życia. Mogą być zarejestrowane lub wyrejestrowane.