dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Kto decyduje o wydaniu dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej osobie niepełnosprawnej ?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta – wydaje ją Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ten fundusz jest właścicielem środków, które są przeznaczone na pomoc zarówno dla osób niepełnosprawnych, jak i dla pracodawców, którzy zatrudniają osoby tego typu.

Jakie dotacje można uzyskać na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osoby niepełnosprawnej ? 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że środki, które można uzyskać na rozpoczęcie działalności gospodarczej, są ściśle określone. Wśród nich można wymienić przede wszystkim: 

  • pomoc w formie środków finansowych w wysokości do 30 000 złotych, 
  • kompleksowe wsparcie w formie wsparcia merytorycznego (np. w postaci doradztwa biznesowego), szkoleń, 
  • możliwość uzyskania środków na wynajem lokalu użytkowego lub na zakup nieruchomości. 

Co jest ważne przy dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osoby niepełnosprawnej ?

Należy zwrócić uwagę na to, że środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej przeznaczone są wyłącznie dla osób niepełnosprawnych. Trzeba też pamiętać o tym, że przedsięwzięcia nie mogą być wykonywane przez osoby, które działają w ramach „małej firmy”. Jest to bardzo ważne kryterium ubiegania się o dotację. Pamiętajmy również o tym, że środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie na cel gospodarczy. Pieniądze mogą zatem zostać przeznaczone na zakup sprzętu i urządzeń, które będą wykorzystywane w ramach działalności gospodarczej. Czy to się opłaca? Oczywiście, że tak. Podjęcie przez osobę niepełnosprawną własnej działalności gospodarczej to świetna sposobność, aby zwiększyć swoje zarobki. Warto więc skorzystać z takiej możliwości i jak najszybciej udać się do Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, aby uzyskać środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Czy osobie niepełnosprawnej jest prościej dostać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej? 

Osoba niepełnosprawna może dostać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak każdy inny przedsiębiorca. Dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej można uzyskać w ramach programów rządowych lub unijnych. Jednak osoby niepełnosprawne mogą liczyć na pewne ułatwienia w uzyskaniu dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Przede wszystkim mogą korzystać z programów rządowych i unijnych dedykowanych wyłącznie osobom niepełnosprawnym lub osobom, które chcą otworzyć działalność gospodarczą na terenach wiejskich. Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach programu „Wspieranie osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu”. Kolejnym ułatwieniem jest to, że osoby niepełnosprawne otrzymują dodatkowy punkt w ocenie kryteriów kwalifikacyjnych w programach dotacyjnych. Co oznacza, że jest trochę łatwiej dostać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.