Chłodnictwo przemysłowe

Jakie branże stosują chłodnictwo przemysłowe?

W dawnych czasach system chłodniczy był używany głównie do produkcji lodu. W tamtych czasach lód służył do chłodzenia napojów i utrwalania żywności. Jednak w dzisiejszych czasach chłodnictwo i klimatyzacja stały się sprawą najwyższej wagi dla ludzkości. Chłodnictwo przemysłowe zyskało na znaczeniu od wczesnych lat dwudziestych. Zgodnie z ostatnimi badaniami przewiduje się, że globalny rynek chłodnictwa przemysłowego osiągnie znaczny wzrost.

Zastosowanie przemysłowego systemu chłodniczego w różnych branżach

Systemy chłodnicze i chłodzące są zaprojektowane tak, aby spełniać wymagania różnych gałęzi przemysłu w oparciu o ich różne cechy. Niektóre z zastosowań przemysłowych są wymienione poniżej:

  • Produkcja energii elektrycznej

Produkcja energii elektrycznej opiera się na spalaniu różnych paliw. Wyznaczone warunki powietrza wlotowego pomagają w osiągnięciu wyższego poziomu dokładności i wydajności. Przy wysokiej temperaturze zmniejsza się gęstość powietrza wlotowego, co skutkuje spadkiem produkcji energii elektrycznej. Aby zapobiec takim problemom, stosuje się różne systemy chłodzenia, które obniżają temperaturę strumienia powietrza.

Innym zastosowaniem systemu chłodniczego jest ograniczenie czynności konserwacyjnych. Ten typ urządzeń chłodniczych jest zwykle budowany na cyklach absorpcji lub kompresji.

  • Chemia i petrochemia

Reakcje chemiczne i petrochemiczne nie muszą być kontrolowane jako reakcje farmaceutyczne. Mimo to kontrola temperatury jest istotnym czynnikiem w procesie, aby osiągnąć wyższy poziom wydajności. Operacje takie jak destylację, kondensację i krystalizację wymagają usunięcia ciepła, co wskazuje na konieczność instalacji chłodniczej.

Instalacje chłodnicze na dużą skalę, takie jak woda rzeczna i morska, są zwykle wykorzystywane w przemyśle chemicznym i petrochemicznym, ponieważ procesy te wymagają dużego przepływu zimnej wody. Cykle absorpcji i kompresji służą do zmniejszenia ciepła gorącego strumienia, gdy ciepło ulega degeneracji w różnych operacjach.

  • Chłodzenie okolicy

Sieciowe chłodzenie to proces wytwarzania strumieni chłodzących, w szczególności schłodzonej wody, przy użyciu różnych technologii w centralnym zakładzie. Schłodzona woda jest następnie rozprowadzana do różnych obszarów zamieszkałych, takich jak biura, domy oraz inne projekty komercyjne i mieszkaniowe. Ta centralizacja produkcji chłodniczej zapewnia wyższy poziom wydajności w dystrybucji zimnej wody. Proces centralnego chłodzenia ma wiele innych zalet. Zmniejsza koszty eksploatacji, kapitału i konserwacji w zależności od odpowiednich systemów chłodzenia.