doradca podatkowy poznań

Jak uzyskać tytuł doradcy podatkowego w Poznaniu?

Tytuł doradcy podatkowego uzyskuje się po ukończeniu studiów podyplomowych. W Poznaniu można skorzystać z oferty wielu uczelni wyższych. Warto wybrać taką, która cieszy się dobrą opinią wśród pracodawców i ma dobrze przygotowanych wykładowców. Należy zdać trzy egzaminy:

  • komisyjny egzamin państwowy 
  • egzamin praktyczny 
  • egzamin ustny.

Z czego składa się egzamin na doradcę podatkowego w Poznaniu?

Egzamin państwowy składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna jest podzielona na trzy części, które obejmują: podstawy prawa i administracji;  podstawy ekonomii; podstawy rachunkowości. Część praktyczna egzaminu państwowego składa się z dwóch części, które obejmują: analizę i interpretację stanu faktycznego w przedmiocie podatkowym; przygotowanie projektu opinii podatkowej lub pisma procesowego. Egzamin ustny jest przeprowadzany przez komisję egzaminacyjną w terminie ustalonym przez ministerstwo finansów. Ma on na celu ocenę umiejętności kandydata do wykonywania zawodu doradcy podatkowego. Podczas egzaminu ustnego kandydat musi przedstawić wykład na wybrany temat dotyczący podatków i ich naliczania. Kandydat musi także odpowiedzieć na pytania dotyczące stanu faktycznego przedstawionego przez egzaminatorów.

Na czym polega egzamin na doradcę podatkowego w Poznaniu?

Egzamin na doradcę podatkowego w Poznaniu składa się z części pisemnej, ustnej oraz praktycznej. Część pisemna składa się z dwóch części. Pierwsza część to test wyboru, w której trzeba wskazać jedną poprawną odpowiedź na pytanie. Druga część egzaminu pisemnego to zadania zamknięte, w których trzeba udzielić pełnej odpowiedzi. Część ustna egzaminu na doradcę podatkowego w Poznaniu składa się z dwóch części. W pierwszej części egzaminator pyta o przygotowany przez kandydata referat, który musi mieć minimum 20 stron. W drugiej części egzaminu ustnego kandydat rozwiązuje przygotowane przez egzaminatora zadania praktyczne. Część praktyczna egzaminu na doradcę podatkowego w Poznaniu składa się z dwóch części. W pierwszej kandydat rozwiązuje przygotowane przez egzaminatora zadania praktyczne, a w drugiej części egzaminu kandydat udziela odpowiedzi na pytania egzaminatora dotyczące wykonanej w pierwszej części pracy praktycznej. Warto podkreślić, że egzamin na doradcę podatkowego w Poznaniu jest bardzo trudny. Aby go zdać, trzeba poświęcić dużo czasu na przygotowanie.